namens het Instituut Hersenen en Gedrag Rotterdam
Dr. E.G. Visch-Brink, klinisch linguïst

   

Datum en locatie

Vrijdag 18 maart 2016
10.00-17.00 uur
Erasmus MC Rotterdam, Wytemaweg 80

Accreditatie
Bij stADAP wordt accreditatie aangevraagd voor 6 uur.

Aanmelden
U kunt u inschrijven voor 15 februari 2016 via info@aphasiaclinics.nl o.v.v. naam, KP-nummer, mailadres en telefoonnummer.

Kosten
€ 135,- (lunch inbegrepen).
Na inschrijven kunt u het bedrag overmaken op
IBAN: NL72 INGB 0008 0386 66 /
BIC: INGBNL2A o.v.v. uw naam t.n.v. Stichting IHGR te Schiedam.

Uw inschrijving is definitief zodra wij uw betaling hebben ontvangen.

Annuleren
Tot 2 weken voor de clinic kunt u op bovengenoemd mailadres kosteloos annuleren. Hierna bent u het volledige bedrag verschuldigd.

       

Programma Aphasia Clinics 2016

Richtlijn Beroerte, Nederlandse Vereniging voor Neurologie
Dr. L. de Lau, Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam,
Erasmus MC Rotterdam

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van afasie bij volwassenen (NVLF)
Werkgroep richtlijn

Recente ontwikkelingen Cochrane review 'Aphasia'
Prof. Dr. M. Brady, Glasgow Caledonian University

Richtlijnen in de praktijk: discussie
Dr. M. van de Sandt-Koenderman, Rijndam Revalidatie Centrum, Erasmus MC

Afasiebehandeling en leervermogen
Prof. Dr. M. Lambon Ralph, University of Manchester

Inventarisatie effectiviteitsstudies afasiebehandeling
(Collaboration Aphasia Trialists)
Dr. E. Visch-Brink, Erasmus MC

 

 

Ter ere van het lustrum, Aphasia Clinics V, wordt in concreto aan de deelnemers een Take Home Message uitgedeeld: een update en explicitering van de in het Nederlandse taalgebied frequent gehanteerde behandelmethoden. Deze Take Home Message kunt u downloaden vanaf 1 juli 2016.

   

Effectieve behandelmethoden afasie

Het onderwerp van deze Aphasia Clinic V, een lustrum, gaat alle behandelaars ter harte:
'De effectiviteit van behandelmethoden in de afasie'.

Van groot belang voor de logopedische praktijk in Nederland en het inter-disciplinaire overleg zijn de adviezen voor afasiebehandeling in de richtlijn
'Beroerte' van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en in de richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van afasie' van de NVLF. De informatie is zeer recent; de werkzaamheden van beide commissies zijn in een afrondende fase.

De Cochrane reviews, voortdurend geactualiseerde systematische reviews, zijn de hoogste internationale standaarden van evidence-based onderzoek. Er wordt een update gegeven van het Cochrane Review Aphasia. U kunt beoordelen in hoeverre de Nederlandse visie synchroon loopt met de conclusies van het Cochrane Review. In een algemene discussie kunt u aangeven of en in hoeverre de richtlijnen in uw praktijk gerealiseerd (kunnen) worden.

Het leervermogen van afatische patiënten is een belangrijke voorwaarde voor het succes van de behandeling. Recente ontwikkelingen binnen de neuro-imaging bieden inzicht in de vanzelfsprekende maar tot nu toe weinig transparante relatie tussen het leervermogen en het welslagen van afasiebehandeling.
In het kader van het 4-jarige project Collaboration of Aphasia Trialists (CATs, COST-Action IS1208), wordt een inventarisatie gemaakt van gepubliceerde (en lopende) RCTs en multiple case-studies. De geëvalueerde behandelmethoden en gehanteerde uitkomstmaten worden besproken evenals de kwaliteit van de studies. De hoofdvraag hierbij is: welke behandelmethoden zijn adequaat onderzocht en welke gaps bestaan er tussen het onderzoek en de klinische praktijk?

       

Presentaties Aphasia Clinics 2012

Building therapies on neurobiological principles
Word-level therapy for apraxia of speech
Rosemary Varley

Complexity in Aphasia Therapy:
the case of sentence & discourse production

Paul Conroy, Marcella Carragher, Anne Hesketh

   

Complexiteit in afasietherapie
Marloes Veldkamp

Complexiteit in afasietherapie:
Hoe toe te passen?

Evy Visch-Brink

Aanpassing aan het beschadigde (taal)brein:
Complexiteit in telegramstijltherapie voor
Broca-afasie

Marina Ruiter


Presentaties Aphasia Clinics 2011

Primaire progressieve afasie & Spontane-taalanalyse
Onderzoek naar de spontane taal van patiënten met
primaire progressieve afasie.

Carolien de Vries

Primair progressieve afasie: meer dan taal?
neuropsychologie en gedrag

Inge de Koning

   

Benoemen bij Semantische Dementie en
de ziekte van Alzheimer Lijntekening vs. concreet object: maakt het verschil?

Antoinette Keulen

Aphasia Clinics (PPA):
Part 1 - Language & Dementia

Matthew A. Lambon Ralph

Aphasia Clinics - Part 2 Differential impairments of semantic cognition in progressive vs. stroke-related aphasias
Matthew A. Lambon Ralph


2010-2013 © Stg. IHGR Rotterdam - design: Manschot Grafimedia