Namens het Instituut Hersenen en Gedrag Rotterdam
Drs. Femke Nouwens, klinisch linguïst en logopedist
Dr. Djaina Satoer, klinisch linguïst
Dr. E.G. Visch-Brink, klinisch linguïst

   

Datum en locatie

Vrijdag 24 maart 2017
10.00-17.00 uur
Erasmus MC Rotterdam
Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam

Accreditatie
Er wordt accreditatie aangevraagd voor 6 uur bij StAdap.

Aanmelden
U kunt u inschrijven voor 10 maart 20 via info@aphasiaclinics.nl o.v.v. naam, KP-nummer, mailadres en telefoonnummer.

Kosten
€ 135,- (inclusief lunch)
Na inschrijving kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN: NL72 0008 0386 66 of BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting IHGR te Schiedam o.v.v.
uw naam.
Uw inschrijving is definitief zodra wij uw betaling hebben ontvangen.

Annuleren
Tot twee weken voor de clinic kunt u kosteloos annuleren door te mailen naar info@aphasiaclinics.nl. Hierna bent u het gehele bedrag verschuldigd.

       

Programma Aphasia Clinics 2017

Introductie sensitieve diagnostische taaltest
voor milde taalproblemen

Dr. Djaina Satoer, Erasmus MC Rotterdam

Neuroplasticiteit en reorganisatie
Dr. Natalie Voets, Oxford University, Verenigd Koninkrijk

'Milde' taalproblemen bij de ziekte van Huntington
Dr. Anne-Wil Heemskerk, Topaz Overduin, Katwijk

'Milde' taalproblemen bij epilepsie
Dr. Marijke Mattion, Universitair Ziekenhuis Gent, België

Communicatie en pragmatiek bij traumatisch hersenletsel
Dr. Giorgio Arcara, Universitá degli Studi di Padova, Italië

   

Milde verworven taalproblemen:
hoe gaan we daarmee om?

In deze 6e editie van de 'Aphasia Clinics' staat het thema 'Milde verworven taalproblemen' centraal.
Clinici hebben over het algemeen ruime ervaring met de diagnostiek en behandeling van afasie ten gevolge van een beroerte. De logopedische diagnostiek en interventie bij taalproblemen met een andere neurologische achtergrond, zoals een traumatisch hersenletsel, epilepsie of neuromusculaire aandoeningen, is daarentegen relatief onbekend. Het gaat vaak om lichte problemen die voor de patiënten in het dagelijks leven wel een handicap vormen, maar niet altijd makkelijk te diagnosticeren zijn.

Om de diagnostiek van deze taalstoornissen te verbeteren is er een nieuw sensitief instrument ontworpen, waarbij met o.a. taken onder tijdsdruk, milde stoornissen in de taalverwerking vastgesteld kunnen worden. Het gebruik van dit instrument
wordt in de ochtend geïllustreerd aan de hand van casussen met een verschillende etiologie.

Eén van de essentiële achtergronden en voorwaarden van subtiele taalproblemen en het herstel hiervan
betreft neuroplasticiteit van het brein. Dat wil zeggen: reorganisatie van het brein, met als gevolg
minder ernstige taalstoornissen door compensatie en functioneel herstel. Mogelijke onderliggende mechanismen van neuroplasticiteit zullen worden toegelicht aan de hand van beeldvormingstechnieken,
zoals (functionele) Magnetic Resonance Imaging (fMRI) en Diffusion Tensor Imaging (DTI).

In het middagprogramma van deze Aphasia Clinics zullen de milde taalproblemen bij specifieke patiëntengroepen worden toegelicht door experts op dit gebied. Er zal besproken worden wat de taalstoornis uniek maakt bij deze populatie en welke elementen het complexe diagnostische en therapeutische proces beïnvloeden. Tot slot zal er worden gediscussieerd over mogelijke interventieplannen afgestemd op de onderliggende
neurologische stoornis, de prognose van de aandoening en herstelmogelijkheden.

 

       

Presentaties Aphasia Clinics 2012

Building therapies on neurobiological principles
Word-level therapy for apraxia of speech
Rosemary Varley

Complexity in Aphasia Therapy:
the case of sentence & discourse production

Paul Conroy, Marcella Carragher, Anne Hesketh

   

Complexiteit in afasietherapie
Marloes Veldkamp

Complexiteit in afasietherapie:
Hoe toe te passen?

Evy Visch-Brink

Aanpassing aan het beschadigde (taal)brein:
Complexiteit in telegramstijltherapie voor
Broca-afasie

Marina Ruiter


Presentaties Aphasia Clinics 2011

Primaire progressieve afasie & Spontane-taalanalyse
Onderzoek naar de spontane taal van patiënten met
primaire progressieve afasie.

Carolien de Vries

Primair progressieve afasie: meer dan taal?
neuropsychologie en gedrag

Inge de Koning

   

Benoemen bij Semantische Dementie en
de ziekte van Alzheimer Lijntekening vs. concreet object: maakt het verschil?

Antoinette Keulen

Aphasia Clinics (PPA):
Part 1 - Language & Dementia

Matthew A. Lambon Ralph

Aphasia Clinics - Part 2 Differential impairments of semantic cognition in progressive vs. stroke-related aphasias
Matthew A. Lambon Ralph


2010-2017 © Stg. IHGR Rotterdam - design: Manschot Grafimedia